آواز قو ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ آواز قو یعنی چی؟! قو تنها پرنده ایه كه یک بار عاشق میشه، و برای همیشه پای عشقش میشینه، و تو تمام زندگی هر كاری برای راحتی عشقش انجام میده... قو تنها پرنده ایه كه زمان مرگشو میدونه كی هست! قو یک هفته مانده به مرگش میره جایی كه برای اولین بار عشقش یعنی جفتشو دیده و عاشقش شده؛ اونجا میمونه تا زمان مرگش فرا برسه و یک روز مانده به مرگش یه آوازی برای عشقش از خودش سر میده و میخونه كه بهترین و زیباترین آواز میان پرنده هاست. و بعد سرش رو روی بال هاش میزاره و میمیره...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند که موجی رود گوشه ای ، دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل می سراید که خود در میان غزل ها بمیرد گروهی برآنند کاین مرغ زیبا کجا عاشقی کرد، آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد روزی چو از آغوش دریا برآید شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی تنها بمیرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گاهی اگر توانستی اگر خواستی اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل ! در کوچه تنهایی من قدمی بگذار ... شلوغیه کوچه ظاهریست ... نترس ! بیا ... نگاهی پرت کن و برو... ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ باغبانی پیرم که به غیر از گلها، از همه دلگیرم کوله ام غرق غم است... آدم خوب کم است عده ای بی خبرند عده ای کور و کرند عده ای هم پکرند دلم از این همه بد می گیرد و چه خوب! آدمی می میرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ حرفهائی هستند که اگر نگویی می میری اگر بگویی می میرند ! تا ابد در دلت می مانند و با تو زندگی میکنند بی آنکه گفته شوند . . . ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ اگــه میبینی هــنوز تنــهام ! بــخاطر عــشــق تــ ــو نیــست . . . مــ ــن فــقط مـﮯ تــرسم . . . مـﮯتــرســم . . . هــمهـ مثــل تــ ــو بــاشــند ! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ هیچ نبود آدمش کردم با تعریفهای من شخصیت پیدا کرد غرورش را مدیون من است زیاد مغرور شد زیــآد از خـــوبــﮯهای نَــداشته اَش بَــرآیش گـ ُــفَتم باور کـَــرد ومـَــرا کوچک دید و رفت!! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گریه ام میگـــــیرد وَقتــــــی مـــــــیبینم او کِــــه همهِ دنــــــــیایِ من بـــود مــــِنتِ دیگــــری را میکِشد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ تـــو چـه می فهمی ...! حــال و روز کسی را که دیگر هــــیـــــچ نگاهی دلــش را نمی لرزانـد ...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ دوستان گلم وبهای غیر فعال حذف میشن و اگه برگشتن و فعال شدن خبرم کنن که دوباره لینک شن. http://ghooyetanha.mihanblog.com 2017-07-21T18:53:07+01:00 text/html 2017-07-20T12:52:10+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد دیگری -فاسد http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/128 <font size="4">نداشتـن تو!<br><br>یعـنـ‌ے اینـڪہ دیگـرےتـو را دارد ...<br><br>نمیدانم!<br><br>نداشتــنت سخـت تر است،<br><br>یا تحــمل اینڪہ...<br><br>"دیگــرے تورا داشتــه باشد" ...!<br><br><img src="http://uupload.ir/files/70b7_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="70b7_دیگری.jpg" id="imgview" height="261" width="168"><br></font><hr><font size="4"><br>فـــــاسد بـــودن فقط <br><br>به تـــــن فـــــروشی نیست<br><br>گاهی وقت ها به فـــــروختن <br><br>خـــــاطرات قدیمی به بهـــــای <br><br>ورود یکــ تــــازه وارد است<br><br><img src="http://uupload.ir/files/p46i_%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF.jpg" alt="p46i_فاسد.jpg" id="imgview" height="292" width="234"><br> </font> text/html 2017-07-12T15:47:50+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد رفتم-داغ http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/127 <font size="4">بـــــــــــــودم . . .<br><br>دیـدم با دیگری شـادتـــــــری <br><br>رفتــــــــــــم ...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/yhw1_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%85.jpg" alt="yhw1_رفتم.jpg" id="imgview" height="251" width="254"><br></font><hr><font size="4"><br>داغ......<br><br>همیشه به خاک سپردن یک عزیز نیست<br><br>گــــاهی دفــــنِ یک آرزوســــــت در دل<br><br>مثل داشتن کسی که،<br><br>بنا را بر نداشتنت گذاشته است!<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ixbg_%D8%AF%D8%A7%D8%BA.jpg" alt="ixbg_داغ.jpg" id="imgview" height="269" width="269"><br> </font> text/html 2017-07-02T15:37:40+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد شکست-یاد http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/126 <font size="4">شكستم <br><br>نه آن زمان كه رفتی .. <br><br>همان وقت كه گفتی می روی ... <br><br>کاش دزدکى میرفتى نه اینکه قبل رفتنت همه جا بنر بزنى...<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ftfk_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%85.jpg" alt="ftfk_شکستم.jpg" id="imgview" height="267" width="265"><br></font><hr><font size="4"><br>هیـچکس تا زمانیکه زنده ام <br><br>به یادم نیـسـت <br><br>همیـن که ازدنــــیـا برم<br><br>&nbsp;زیـرعکـسم مینویسـن<br><br>&nbsp;همیشـه بـه یـادتیم<br><br><img src="http://uupload.ir/files/ib9_%DB%8C%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="ib9_یاد.jpg" id="imgview" height="213" width="213"><br> </font> text/html 2017-06-22T15:55:05+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد یادآوری http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/125 <font size="3">حاضرم از تنهایی بمیرم<br><br>ولی خودم به کسی که<br><br>داره فراموشم میکنه<br><br>یادآوری نکنم<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/3zqy_%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg" alt="3zqy_تنهایی.jpg" id="imgview" height="303" width="311"><br><br>وقتی دلــــت بجایی گیر باشه <br><br>&nbsp;کل زندگیـــت <br><br>را نخ کش میــــــکند... !<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/8m4r_%D9%86%D8%AE_%DA%A9%D8%B4.jpg" alt="8m4r_نخ_کش.jpg" id="imgview" height="282" width="238"><br><br>وقتی که برای مونـــــدنت <br><br>دنبال دلیل گشــــــــتی یعنی<br><br>وقت رفتــــــــنه.........<br><br></font><br><font size="3"><img src="http://uupload.ir/files/9ebl_%D9%88%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87.jpg" alt="9ebl_وقت_رفتنه.jpg" id="imgview" height="260" width="321"><br></font><hr><span style="background-color: rgb(255, 153, 255);"><font size="5">لینک تکانی کردم همی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/32.gif"> </font></span> text/html 2017-05-30T16:04:17+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد دلبستگی http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/124 <font size="4">این روزها<br><br>تمام زندگی آدم ها دارد بو میگیرد<br><br>بوی دل بستگی های پنـــــــــهانی...<br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/aud2_%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C.jpg" alt="aud2_دلبستگی.jpg" id="imgview"><br><br><font color="#FF0000">سلام برگشتم به میهن بلاگ/عجله کردم خب .غر زدن اکیدا" ممنوع است.خخخخ</font><br> text/html 2017-04-29T08:57:12+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد پشیمان http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/109 <font size="3" color="#330033">یكروز پشیمان خواهی شد!<br><br>پشیمان از نبودن هایت !<br><br>پشیمان از افكارت!<br><br>شاید با خودت بگویی لعنت بمن ! <br><br>چه افكار بچه گانه ای داشتم!<br><br>سالها بعد . . . <br><br>شاید آن زمان كه پسرت به سن هجده نوزده سالگی برسد<br><br>&nbsp;عاشق شود و تو تك تك كارهایش را ببینی و یاد كسی كنی!<br><br>شاید روبه رویت بنشیند و ساعتها با تلفن حرف بزند<br><br>شاید شبها تا نیمه شب نور موبایلش را ببینی<br><br>ببینی كه هر طور میتواند عشقش را میخواهد ثابت كند<br><br>میبینی و یاد كسی خواهی افتاد! <br><br>شاید بعد از مدتی پسرت را ببینی <br><br>كه دیگر عاشقی نمیكند و حال و احوالش بهم میریزد!<br><br>شاید متوجه شوی كه معشوقه اش رهایش كرده و حال<br>&nbsp;<br>و احوالش بهم ریخته!<br><br>سرش را روی پایت میگذاری <br><br>تك تك اشك هایت روی گونه هایت لیز میخورد!<br><br>در ذهنت جوری كه پسرت نشود میگویی؛<br><br>پسرم ، چقدر شبیه یكنفر هستی<br><br>پسرت میگوید گریه نكن اشكال ندارد من خوبم<br><br>وتو دستی بر سرش میكشی و یادكسی خواهی كرد!<br><br>&nbsp;چادرت را سر میكنی و باهمان حال پیش من می آیی!<br><br>آن روز هیچ صدایی به گوشت نمیخورد <br><br>جز صدای انگشتی كه روی سنگِ سیاهی میخورد<br><br>و كلماتی كه شنیده میشود :<br><br>بسم الله الرحمن الرحیم <br><br>الحمدلله رب العالمین ،<br><br>الرحمن .................<br><br>روزی پشیمان خواهی شد!<br><br><br> </font> text/html 2017-04-24T07:28:06+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد بازی عشق http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/108 <font size="3" color="#330033">عشق بازی را بلد بودم<br><br>اما<br><br>"بازی عشق" را نه...<br><br>انقدر شعله ی دوست داشتنم را<br><br>بالابردم که عوض شدی<br><br>تا در نهایت رابطه مان سوخت...<br><br></font><hr><font size="3" color="#CC0000">درد بکش تا به هر کسی دل نبندی <br><br>دردبکش که بفهمی همه لایقت نیستن <br><br>درد بکش که بدونی همیشه نباید <br><br>خاطرات یه نفرو‌ مرور کنی...</font><font size="3" color="#330033"><br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/30hh_photo_2017-02-01_11-25-07.jpg" alt="30hh_photo_2017-02-01_11-25-07.jpg" id="imgview" width="299" height="302"> text/html 2017-04-21T07:23:16+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد پایان ماجرای دل و عشق http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/107 <font size="3" color="#330033">بعد از سالها<br>اتفاقى،<br>دقیقاً آنجا كه جانَم به لب رسیده بود تا فراموشش كنم،<br>دیدَمَش...<br>همانجایی<br>كه پاتوقِ تمامِ عاشقانه هایمان بود!<br>دست در دستِ مردى كه عجیب شبیه من؛<br>مدلِ عینكش<br>موهایش<br>لباس پوشیدنش<br>لبخندش<br>راه رفتنش...<br>هر دو خشكمان زد<br>زمان گیر كرده بود و انگار عقربه ها<br>هم باورشان نمیشد این اتفاق را...<br>یك دستش را همسرش قفل كرده بود و<br>دستِ دیگرش را پسرى كه شیرین ترین بچه ى دنیا بود!<br>نشستند میزِ پشتِ سرم<br>این عجیب ترین فاصله اى بود كه در عینِ نزدیكى داشتیم<br>اسم من را صدا زد!<br>برگشتم<br>اما..<br>&nbsp;پسرش جوابش را داد...<br></font><hr><span style="background-color: rgb(204, 102, 204);"><font color="#330033"><font size="3">پینوشت:</font></font></span><font size="3" color="#330033"><br><br>پایان ماجرای دل و عشق روشن است<br><br>ای قایق شکسته<br><br>به دریا خوش آمدی...<br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/wd1_photo_2017-02-01_11-24-00.jpg" alt="wd1_photo_2017-02-01_11-24-00.jpg" id="imgview" width="238" height="238"> text/html 2017-04-18T07:17:42+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد قلاده-مشت دنیا http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/106 <font size="3" color="#330033">گرگــ ها را دوستـــــ دارم ،<br>مرگــــ را می پذیرند ،<br>امـــا …<br>تن به قلاده نمیدهند …<br><br></font><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=u3op_photo_2017-02-01_11-23-14.jpg" class="thumbnail" alt="u3op_photo_2017-02-01_11-23-14.jpg" style="max-height: 125px;" width="173" height="175"><br><hr><br><font size="3" color="#CC0000">زخم را پنهان کن حتی از خودت <br><br>جز نمک در مشت دنیا هیچ نیست ....<br><br></font><br><font size="3" color="#CC0000"><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=jx5j_photo_2017-02-01_11-24-24.jpg" class="thumbnail" alt="jx5j_photo_2017-02-01_11-24-24.jpg" style="max-height: 125px;" width="192" height="124"><br><br></font> text/html 2017-04-15T07:13:57+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد جایگزین http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/105 <font size="3" color="#330033">خداحافظی خیلی تلخ میشه <br><br>وقتی که بدونی <br><br>قبل از رفتنت یکی جایگزینت شده...<br><br></font><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=7vtp_photo_2017-02-01_11-12-43.jpg" class="thumbnail" alt="7vtp_photo_2017-02-01_11-12-43.jpg" style="max-height: 125px;" width="190" height="125"><br><br><font size="3" color="#CC33CC">گاهی وقتا...<br>فقط <br>باید رفت<br><br></font><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=4rf8_photo_2017-02-01_11-22-52.jpg" class="thumbnail" alt="4rf8_photo_2017-02-01_11-22-52.jpg" style="max-height: 125px; "> text/html 2017-04-12T07:05:09+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد بخشش http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/104 <font size="3">هرگز نباید بخشید<br>کسی را که به دروغ<br>تو را کنار دلش نگه میدارد<br>و با تو<br>عاشقانه رفتار میکند<br>تنها به این خاطر که<br>این روزهایش خالی از آدم است...<br></font><hr><font size="3"><font color="#993399"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">پینوشت1:</span></font><br>بودن تو با آنهایی که<br>آزارت میدهند<br>نشانه عشق تو نیست<br>حکایت تلخ یک تنهایـے است...<br></font><hr><font size="3"><font size="3"><font color="#993399"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);">پینوشت2:</span></font></font>کسی که تورو نمیبینه<br>نگاهش<br>درگیر یکی دیگه اس<br>الکی خودتو<br>تغییر نده<br> </font> text/html 2017-04-09T16:30:00+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد متنفـــــرم از خــــودم ! http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/98 <font size="3" color="#330033">متنفـــــرم از خــــودم !<br><br>کـہ همیشــہ نگـــران کسـانی هستـــم<br><br>کـــہ . . .<br><br>اگــر بمیــرم به چهلمـــم هــم نخـواهنـد رسیــد ....<br><br></font><img src="http://uupload.ir/files/gu75_%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85.jpg" alt="gu75_چهلم.jpg" id="imgview" width="347" height="345"><br><br><hr><br><div><font size="3">همان لحظه ای که رد شدی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">صدای ریزشم را شنیدم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برنگرد!&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">خرابه ها</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">به درد زندگی کردن نمی خورند...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-04-03T16:21:11+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد برف http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/97 <font size="3">برف را دوست دارم ...<br><br>چون فقط با برف می شود<br><br>آدمی ساخت که هم درونش<br><br>سفید است و هم بیرونش...<br><br></font><br><img src="http://uupload.ir/files/j84_%D8%A8%D8%B1%D9%81.jpg" alt="j84_برف.jpg" id="imgview" height="248" width="373"><br><br><font size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">پینوشت:</span></font><br><br><font size="3">ﻭﺻﯿﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮگم،&nbsp; ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ<br>ﺩﻭﺗﺎ ﻓﻨﺠﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﻫﻢ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ!<br>ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯﺍ ﮐﺸﯿﺪ …<br>ﺑﻬﺮﺣﺎﻝ ﺩﻟﺨﻮﺭﯾﻬﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ …<br>ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻧﺪ<br>ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﮐﺮﺩﻧﺪ<br>ﺑﯽ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ<br>ﻭ ﺑﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺭﻓﺘﻨﺪ!</font><br> text/html 2017-03-13T17:40:17+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد عذر و عشق یڪ طرفہ http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/103 <font size="3">‏پیش از آنی که بخواهی <br><br>از کنارت میروم<br><br>‏تا بدانی عذر ما را خواستن، <br><br>کار تو نیست...!<br><br></font><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=v7s5_photo_2017-02-01_11-11-27.jpg" class="thumbnail" alt="v7s5_photo_2017-02-01_11-11-27.jpg" style="max-height: 125px; "><br><hr><br> <font size="3">عشق یڪ طرفہ <br><br>&nbsp;تجربہ <br><br>&nbsp;عاشقانہ<br><br>نیستـــــ<br><br>تنهایے عاجزانہ استـــ<br><br></font><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=ytki_photo_2017-02-01_11-11-21.jpg" class="thumbnail" alt="ytki_photo_2017-02-01_11-11-21.jpg" style="max-height: 125px; "> <br> text/html 2017-03-02T14:09:01+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد خیانت http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/101 <font size="3">من خیانت نکردم<br><br>تو هولم دادی<br><br>داشتم میوفتادم<br><br>اون بغلم کرد...<br><br></font><br><img src="http://uupload.ir/index.php?module=thumbnail&amp;file=0la3_photo_2017-02-01_11-10-30.jpg" class="thumbnail" alt="0la3_photo_2017-02-01_11-10-30.jpg" style="max-height: 125px;" height="176" width="176">