آواز قو اینستاگرام من: https://www.instagram.com/mehrzad.shahsavar ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ آواز قو یعنی چی؟! قو تنها پرنده ایه كه یک بار عاشق میشه، و برای همیشه پای عشقش میشینه، و تو تمام زندگی هر كاری برای راحتی عشقش انجام میده... قو تنها پرنده ایه كه زمان مرگشو میدونه كی هست! قو یک هفته مانده به مرگش میره جایی كه برای اولین بار عشقش یعنی جفتشو دیده و عاشقش شده؛ اونجا میمونه تا زمان مرگش فرا برسه و یک روز مانده به مرگش یه آوازی برای عشقش از خودش سر میده و میخونه كه بهترین و زیباترین آواز میان پرنده هاست. و بعد سرش رو روی بال هاش میزاره و میمیره...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند که موجی رود گوشه ای ، دور و تنها بمیرد در آن گوشه چندان غزل می سراید که خود در میان غزل ها بمیرد گروهی برآنند کاین مرغ زیبا کجا عاشقی کرد، آنجا بمیرد شب مرگ از بیم آنجا شتابد که از مرگ غافل شود تا بمیرد من این نکته گیرم که باور نکردم ندیدم که قویی به صحرا بمیرد روزی چو از آغوش دریا برآید شبی هم در آغوش دریا بمیرد تو دریای من بودی آغوش وا کن که می خواهد این قوی تنها بمیرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گاهی اگر توانستی اگر خواستی اگر هنوز نامی از من در سر داشتی نه در دل ! در کوچه تنهایی من قدمی بگذار ... شلوغیه کوچه ظاهریست ... نترس ! بیا ... نگاهی پرت کن و برو... ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ باغبانی پیرم که به غیر از گلها، از همه دلگیرم کوله ام غرق غم است... آدم خوب کم است عده ای بی خبرند عده ای کور و کرند عده ای هم پکرند دلم از این همه بد می گیرد و چه خوب! آدمی می میرد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ حرفهائی هستند که اگر نگویی می میری اگر بگویی می میرند ! تا ابد در دلت می مانند و با تو زندگی میکنند بی آنکه گفته شوند . . . ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ اگــه میبینی هــنوز تنــهام ! بــخاطر عــشــق تــ ــو نیــست . . . مــ ــن فــقط مـﮯ تــرسم . . . مـﮯتــرســم . . . هــمهـ مثــل تــ ــو بــاشــند ! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ هیچ نبود آدمش کردم با تعریفهای من شخصیت پیدا کرد غرورش را مدیون من است زیاد مغرور شد زیــآد از خـــوبــﮯهای نَــداشته اَش بَــرآیش گـ ُــفَتم باور کـَــرد ومـَــرا کوچک دید و رفت!! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ گریه ام میگـــــیرد وَقتــــــی مـــــــیبینم او کِــــه همهِ دنــــــــیایِ من بـــود مــــِنتِ دیگــــری را میکِشد ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ تـــو چـه می فهمی ...! حــال و روز کسی را که دیگر هــــیـــــچ نگاهی دلــش را نمی لرزانـد ...! ☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂☂ دوستان گلم وبهای غیر فعال حذف میشن و اگه برگشتن و فعال شدن خبرم کنن که دوباره لینک شن. http://ghooyetanha.mihanblog.com 2018-12-17T05:26:26+01:00 text/html 2018-10-30T03:58:47+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد یکسال گذشت http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/165 <p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4">&nbsp;پدرم رفتی از این دیار و ماتنهاییم</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4">دل غمدیده خود را به چه کس بسپاریم</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4">تو همه هستی ما بودی که از دست شدی</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4">بعد از این مهر تو را بگو زکه بستانیم …</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ljzp_pedara-m-photokade-4.jpg" alt="ljzp_pedara-m-photokade-4.jpg" width="381" height="381"></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/ban_pedara-m-photokade-6.jpg" alt="ban_pedara-m-photokade-6.jpg" width="391" height="391"></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); background-color: rgb(248, 248, 248);"><font size="4"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52);"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">پینوشت: امروز سالگرد پدر مرحوممه</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52);"><font size="4" style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52);"><img src="http://uupload.ir/files/9to5_photo_2017-11-09_22-38-03.jpg" alt="9to5_photo_2017-11-09_22-38-03.jpg" width="332" height="456"></p> text/html 2018-10-12T07:25:13+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد همه ما می میریم http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/164 <font size="3">همه ی ما میمیریم.همه ی ما.بدون استثنا،<br>&nbsp;کمی دیرتر. کمی زودتر. یک دفعه ناگهانی.<br>تمام می شویم.<br></font><div><font size="3">&nbsp;یک روز همین خانه ای که سقف دارد</font></div><div><font size="3"> خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود، </font></div><div><font size="3">همین ماشینی که دوستش داریم</font></div><div><font size="3"> زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ می زند، </font></div><div><font size="3">همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان بند است</font></div><div><font size="3">می روند پی زندگی یشان. </font></div><font size="3">حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ مزار مان. <br>&nbsp;قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره ی خاکی راه رفته اند. <br>مغرورانه گفته اند: <br>مگر من اجازه بدم!<br></font><div><font size="3">&nbsp;مگر از روی جنازه ی من رد بشید... </font><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">و حالا کسی حتی نمی تواند هم استخوان های</font></div><div><font size="3"> جنازه شان را پیدا کند که از روی آن رد بشود یا نشود!</font></div><font size="3">قبل از ما کسانی زیسته اند که زیبا بوده اند، <br>دلفریب، مثل آهو خرامان راه رفته اند.<br>&nbsp;زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان لرزیده. <br>سیب ها از سرخی گونه هایشان رنگ باخته اند <br>و حالا <br>کسی حتی نامشان را هم به خاطر نمی آورد. <br></font><div><font size="3">قبل از ما کسانی بوده اند که در جمجمه ی دشمنانشان <br></font></div><div><font size="3">شراب ریخته اند و خورده اند.</font></div><div><font size="3">&nbsp;سرداران و امیرانی که گرزهای گران داشته اند<br></font></div><div><font size="3">پنجه در پنجه شیر انداخته اند،</font></div><font size="3">&nbsp;از گلوله نترسیده اند <br>و حالا <br>کسی نمی داند در کجای تاریخ گم شده اند! <br>همه این کینه ها،<br>&nbsp;همه ی این تلخی ها،<br>&nbsp;همه ی این زخم زبان زدن ها،<br>&nbsp;همه ی این کوفت کردن دقیقه ها به جان هم، <br>همه ی این زهر ریختن ها،<br>&nbsp;تهمت زدن ها، <br>توهین کردن ها به هم...<br>&nbsp;تمام می شود.<br></font><div><font size="3">&nbsp;از یاد می رود و هیچ سودی ندارد <br></font></div><div><font size="3">جز اینکه زندگی را به جان خودمان و همدیگر زهر کنیم.</font></div><font size="3">&nbsp;اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم <br>کنار هم بمانیم <br>و اگر نه، راهمان را کج کنیم. <br>دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ی ما می میریم. <br>همه ی ما.<br>&nbsp;بدون استثناء ، کمی دیرتر . <br>کمی زودتر.<br>&nbsp;یک دفعه. <br>ناگهانی ...<br>زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!<br>&nbsp;</font> text/html 2018-08-17T15:34:22+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد زیباترین جمله http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/163 <div><font size="4"> زیباترین جمله ی که تا حالا دیدم</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> روی یک سنگ قبر بود ؛</font></div><font size="4"><br></font><div><font size="4">نوشته بود : ای رهگذر من هم روزی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> از اینجا رهگذر بودم <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/f9dv_photo_2018-08-14_09-29-40.jpg" alt="f9dv_photo_2018-08-14_09-29-40.jpg" id="imgview" width="421" height="297"><br></font></div><div><br></div><div><font size="4">پ<span style="background-color: rgb(255, 255, 204);">ینوشت: فکر کنم مرگ وبم فرا رسیده</span></font></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4">آپ میکنم و کامنت میدم ولی کسی جواب نمیده <br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4">یا خودم جذاب نیستم یا وبم</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font size="4">پس فکر میکنم موقع مرگ وبم فرا رسیده نظر شما چیه؟</font></span><br><font size="4"></font></div> text/html 2018-08-03T03:46:03+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد درد جدایی http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/156 <font size="4"> </font><p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"> درد دارد <br></span></font></p><p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;">وقتی تنها پیروزیت در زندگی <br></span></font></p><p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"> جداییت باشد …</span></font></p><p align="right"><br><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"><img src="http://uupload.ir/files/rsv5_imagesضصس.jpg" alt="rsv5_imagesضصس.jpg" id="imgview"></span></font></p><font size="4"> </font> text/html 2018-08-02T08:49:18+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد دلم http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/159 <p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"> دلم مثل دیواری می مونه</span></font></p><p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"> که هنوز ایستاده <br></span></font></p><p align="right"><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"> با آجرهایی که تک تکشون شِکَستَن …</span></font></p><p align="right"><br><font size="4"><span style="color: #000000; font-size: small;"><img src="http://uupload.ir/files/1l5i_images6.jpg" alt="1l5i_images6.jpg" id="imgview"></span></font></p> text/html 2018-07-13T08:50:12+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد مردن هزار باره http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/160 <p align="right"><font size="4">برای کشتن کسی که</font></p><p align="right"><font size="4"><br></font></p><p align="right"><font size="4"> توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .</font></p><p align="right"><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/irxs_index4.jpg" alt="irxs_index4.jpg" id="imgview"><br></font></p><p align="right"><font size="4"><br></font></p><p align="right"><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/0szk_index5.jpg" alt="0szk_index5.jpg" id="imgview"></font></p><p align="right"><br></p><p align="right"><br><font size="4"></font></p> text/html 2018-07-02T08:53:42+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد تلخ http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/161 <div><font size="4"> تــو هم تلخ بودی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> تلــــخ درست مثل</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> قطره های فلج اطفالی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> که در کودکی به خوردم می دانند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> غافل از اینکه این بار</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/no1g_index2.jpg" alt="no1g_index2.jpg" id="imgview"><br></font></div><div><br></div><div><img src="http://uupload.ir/files/jpat_images3.jpg" alt="jpat_images3.jpg" id="imgview"><br><font size="4"></font></div> text/html 2018-06-21T08:56:15+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد جاهلیت http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/162 <p align="right"><span style="font-size: medium;"><strong>در من هزاران حرف نگفته </strong></span></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><span style="font-size: medium;"><strong>زنده به گور شده اند ، دوره جاهلیت است</strong></span></p> <p align="right">&nbsp;</p> <p align="right"><span style="font-size: medium;"><strong>پیامبرم می شوی ؟؟</strong></span></p><p align="right"><br><span style="font-size: medium;"><strong><img src="http://uupload.ir/files/mjru_images1.jpg" alt="mjru_images1.jpg" id="imgview"></strong></span></p> text/html 2018-06-18T08:43:01+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد مولتی میلیاردر -نگاه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/155 <div><span style="color: #000000; font-size: small;">به پولت نناز ، خدا رو چه دیدی ؟</span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"> شاید یه روز درد قیمت پیدا کرد</span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"> و من شدم مولتی میلیاردر شدم …</span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></div><div><br><span style="color: #000000; font-size: small;"><img src="http://uupload.ir/files/9or8_indexشسسسس.jpg" alt="9or8_indexشسسسس.jpg" id="imgview"><br></span></div><div><br><span style="color: #000000; font-size: small;"></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"></span><hr><br><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;">فرض کن به عکاس بگویم تارهای سپید را سیاه کند</span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"> و چین و چروک ها را ماستمالی</span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"> و حتی از آن خنده ها که</span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"><br></span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"> دوست داری برایم بکارد !</span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="color: #000000; font-size: small;"></span><br><span style="font-size: small;"> <span style="color: #000000;">ولی باز هم از نگاهم پیداست</span></span></span></div><div><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></div><div><br><span style="color: #000000; font-size: small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><img src="http://uupload.ir/files/cxby_.ک.کگجچ..jpg" alt="cxby_.ک.کگجچ..jpg" id="imgview"></span></span></span></div> text/html 2018-06-10T08:41:34+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد نگاه شفاف http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/154 <div><font size="4"> شاید چشم های ما نیاز داشته باشند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> که گاهی با اشک های مان شسته شوند</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم…</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br><img src="http://uupload.ir/files/axnx_1379773156203693_large.jpg" alt="axnx_1379773156203693_large.jpg" id="imgview" width="284" height="284"></div> text/html 2018-06-01T08:39:40+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد عشق یک طرفه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/153 <div><font size="4"> آنکه می رود فقط می رود</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> ولی آنکه می ماند درد می کشد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> غصه می خورد ، بغض می کند ، اشک می ریزد <br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و تمام اینها روحش را به آتش می کشد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> و در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"> آرام آرام خاکستر می شود …</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/jjll_gal87.jpg" alt="jjll_gal87.jpg" id="imgview" width="228" height="228"></font></div> text/html 2018-05-25T09:06:46+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد چاه http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/152 <div><font size="4"> هر کسی هر چه که غم داشت سرم خالی کرد</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">ظاهرا" در وسط کوفه فقط من چاهم.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br><font size="4"><img src="http://uupload.ir/files/65jh_2473147.jpg" alt="65jh_2473147.jpg" id="imgview" width="330" height="220"></font></div> text/html 2018-04-27T09:05:17+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد تندیس http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/151 <font size="4">خودت باش.<br><br>نه تندیسی كه دیگران می خواهند!<br><br>وقتی قالب فكر دیگران می شوی<br><br>زیبا میشوی به چشمشان.<br><br>اماقبول كن<br><br>تمام مجسمه ها شكستنی هستند.<br><br><img src="http://uupload.ir/files/6lmk_photo_2018-04-27_02-05-03.jpg" alt="6lmk_photo_2018-04-27_02-05-03.jpg" id="imgview" height="288" width="207"><br> </font> text/html 2018-04-16T18:20:04+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد تنهایی http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/150 <font size="4">تنهایی<br><br>صدای آکاردئونی است<br><br>که هیچ وقت نمی فهمم<br><br>از کجای خیابان می آید ...!<br></font><hr><font size="4"><br>دل مثل جاروبرقیِ<br><br>وقتی پُر باشه دیگه نمیكشه...<br></font><hr><font size="4"><br>کاش آدما هم مثل زنبور عسل<br><br>&nbsp;بعد از هر نیش زدن میمردن!</font> text/html 2018-03-17T15:41:11+01:00 ghooyetanha.mihanblog.com مهرزاد عید http://ghooyetanha.mihanblog.com/post/145 <font size="4">‏امسال سر سال تحویل<br><br>&nbsp;هیچ دعایی نمی‌کنم<br><br>&nbsp;فقط می‌خوام زل بزنم به خدا.<br></font><hr><font size="4"><br>نه آقای فرهاد،<br><br>&nbsp;نه بوی عیدی می‌آید نه بوی کاغذ رنگی<br><br>&nbsp;بوی خاک می‌آید<br><br>&nbsp;فقط، بوی دلتنگی و بی قراری‌های<br><br>&nbsp;رخوتناک می‌آید فقط<br></font><hr><font size="4">وقتی به خودم میگم دیگه امسال سال خوبیه، <br><br>اخوان ثالث درونم یه پوزخند میزنه میگه:<br><br>"می‌دهم خود را نویدِ سالِ بهتر، سالهاست...<br></font><hr><font size="4"><br><span style="background-color: rgb(255, 102, 0);">پینوشت: چند روز دیگه اولین عید بی پدر بودن رو تجربه میکنم<br><br>حس بسیار بدیه .سال خوبی داشته باشین و خوش باشین</span><br></font>